Privatpersoner

Hur man gör affärer

För att teckna andelar vänder ni er till er bank eller rådgivare som har rätt att förmedla fondandelar.

De hjälper er med hela handläggningen av affären det vill säga placerar ordern hos respektive förvaltare, ser till att betalning sker och bokar in/tar ut andelarna till/från er depå samtidigt som de debiterar/krediterar ert konto.

Har ni eller ert ombud några frågor är ni välkomna att kontakta oss på Intervalor.

Frågor och svar
Vad är Intervalors roll?
Vi marknadsför ett fåtal noggrant utvalda kapitalförvaltare i Norden, det vill säga vi är deras representationskontor i Norden.

Vilka är de förvaltare vi företräder?

  • Alquity
  • Banque de Luxembourg 
  • Brown Advisory
  • DIAM
  • Ecclesiastical
  • IS Asset Management  
  • SG Alpha
Är dessa förvaltares fonder även tillgängliga för privatpersoner?
Ja med vissa undantag. Tag kontakt med din bank/rådgivare eller Intervalor för fondbestämmelser.

Måste man ha depå?
Ja, privatpersoner ska ha depå hos svensk eller utländsk bank, fondkommissionär eller värdepappersinstitut alternativt en depå hos någon av fondmäklarna på Internet.

Hur går det till att köpa fondandelar?
Handel sker via samtliga svenska banker, fondkommissionärer, Internetmäklare eller försäkringsmäklare med rätt att förmedla fondandelar.

Vilken bank eller fondkommissionär är bäst att vända sig till?
Det är valfritt, samtliga banker och fondkommissionärer kan handla i våra förvaltares fonder. Ibland känner inte den egna personalen på det enskilda kontoret till rutinerna. Be dem i så fall kontakta oss på Intervalor så hjälper vi dem tillrätta.

Vad är lägsta investeringsbelopp?
Det varierar mellan olika fonder och fondförvaltare. 

Kan man sälja när som helst?
Alla bankdagar i de flesta fall men några handlas bara veckovis eller månadsvis.

Var finns kursnoteringar?
Kurser hittar man bland annat i dagstidningar och affärstidningar, hos Bloomberg.com, MoneyMate, Reuters, Morningstar, Fondmarknaden.se samt på förvaltarnas hemsidor.

Var kan man få rådgivning?
Hos återförsäljarna såsom bank, fondkommissionär, Internetmäklare eller försäkringsmäklare med rätt att förmedla fondandelar.

Får man löpande information (faktablad, årsrapporter) om man är andelsägare?
Ja, om ni vänder er till er bank/fondkommissionär. Ni kan också vända er till förvaltarens hemsida där ni kan få information såsom faktablad och årsrapporter via e-mail.

Vad blir kostnaderna om man vill byta mellan fonder eller sälja?
Kostnader kan förekomma vid byta av fonder. Förmedlande bank/fondkommissionär tar normalt ut courtage.

Kan man månadsspara?
Ja, via en del Internetmäklare.

Vad blir skatten?
Normalt samma skatt som motsvarande svenska fonder. Din bank eller rådgivare kan ge dig mer information.

Kan man månadsspara?

Ja, via en del Internetmäklare.

Hur deklarerar man innehavet?
På samma sätt som svenska bankers fonder. Vänd dig till din bank eller fondkommissionär för att få deklarationskurser.

Kan man IPS-spara?
Ja, via vissa banker, fondkommissionärer samt en del Internetmäklare.

Var kan jag få information om förvaltarna?
På Intervalors hemsida finns ytterligare information samt länkar till respektive förvaltares hemsida.