Velkommen til Intervalor

Intervalor markedsfører kapitalforvaltningstjenester for nøje udvalgte kapitalforvaltere til professionnelle investorer i Norden og Baltikum. Vi er de pågældende kapitalforvalteres eksklusive partner på de nordiske og baltiske markeder. Via disse samarbejder tilbyder Intervalor et større antal specialiserede kapitalforvaltningstjenester for investorer på en enkel og praktisk måde. Vi står for den lokale service via vores personale i de fire nordiske lande, og forvalterne står for forvaltningsekspertisen.  Nordic coverage since 1992
Følg os på LinkedIn for nyheder fra Intervalor og vores kapitalforvaltere     

 
Intervalor henvender sig kun til institutioner og distributører og denne hjemmeside er derfor alene beregnet for professionelle investorer. Jeg bekræfter hermed at være en professionnel investor.


Bekræft