Om Intervalor

Intervalor AB blev grundlagt i 1992 for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter inter-nationale investeringer blandt nordiske investorer. Vores forretningside og mission er at give det nordiske marked adgang til udvalgte og højt kvalificerede internationale kapital-forvaltere kombineret med den bedste lokale service. Vi er 10 opererende personer og aktiviteterne drives fra Stockholm, Helsinki, København og Oslo.

Intervalor markedsfører finansielle produkter på vegne af nogle få omhyggeligt udvalgte kapitalforvaltere som forvalternes eksklusive repræsentanter i Norden. De oplysninger Intervalor videregiver, kan eller skal således ikke anses som værende uafhængig rådgivning. Vores opgave er at markedsføre de udvalgte forvalteres fonde og diskretionære mandater i de nordiske lande, og at servicere forvalternes kunder i Norden.
 
Investeringerne sker direkte i de respektive forvalteres produkter, og der opstår derfor ikke en direkte forretningsforbindelse mellem investor og Intervalor, der har sin forretningsmæssige forbindelse med forvalterne. Intervalor's aktiviteter kræver således ikke tilladelse fra Finanstilsynet. 

Som en del af vores service organiserer vi seminarer og præsentationer. Vi arrangerer også investorrejser til udlandet, for at du kan få lejlighed til at mødes med forvalterne i deres hjemland. Vi oplyser om de forvaltere vi repræsenterer og deres produkter. Prospekter skal altid studeres før investeringen foretages. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 
Intervalor lægger løbende et stort arbejde i at analysere markedet og dets aktører. Vi følger udviklingen hos de forvaltere vi repræsenterer og udfører analyser af deres konkurrenter. 
Forvalterne har vi valgt ud fra en lang række kriterier, både kvantitative og kvalitative. Det vigtigste kriterium er, at forvalterne udelukkende beskæftiger sig med kapitalforvaltning. Vi finder dette særdeles vigtigt for at undgå potentielle interessekonflikter eller at forvaltningen overskygges af andre aktiviteter. 

Kontakten mellem Intervalor og de forvaltere vi markedsfører er meget tæt. Vi fungerer som en integreret del af deres organisation og kan give nordiske investorer den bedste lokale service og information om forvalterne og deres produkter. 

Hvis du ønsker mere information om Intervalor eller vores forvaltere, kan du læse mere her på vores hjemmeside – lige som du naturligvis er velkommen til at kontakte os.


Download short  2-page summary in English here


Important information:

Investments are made directly in the managers’ products and there is no formal business relationship between the investor and Intervalor. Intervalor is not regulated  by Finansinspektionen (the local FSA). Prospectus or simplified prospectus should always be consulted prior to investing. 
Past performance is no guarantee for future returns.

 

 

 

Intervalor henvender sig kun til institutioner og distributører og denne hjemmeside er derfor alene beregnet for professionelle investorer. Jeg bekræfter hermed at være en professionnel investor.


Bekræft