Forretningsidé

Vores forretningside og mission er at give det nordiske marked adgang til udvalgte og højt kvalificerede internationale kapitalforvaltere kombineret med den bedste lokale service. Intervalor er et "repræsentationskontor til leje" for forvalterne og fungerer som en integreret del af deres organisationer.
Vores opgave er at markedsføre deres fonde og diskretionære forvaltningsmandater i de nordiske lande,
samt at informere og yde service til investorerne. Investering handler om to ting: Risiko og afkast.

I 1991 udformede  en kunstner på Intervalors opfordring en stiliseret version af ”The Efficient Frontier”. 
Grafen viser, i henhold til moderne porteføljeteori, forholdet mellem antaget risiko og forventet afkast.
Kurven er glat og afspejler harmoni og fleksibilitet. Kassen er stabil og afspejler orden og pålidelighed.
Vores logo reflekterer hvad Intervalor's forretningsidé står for.

Intervalor henvender sig kun til institutioner og distributører og denne hjemmeside er derfor alene beregnet for professionelle investorer. Jeg bekræfter hermed at være en professionnel investor.


Bekræft