Intervalor


Intervalor perustettiin vuonna 1992 samalla kun pääomaliikkeet vapautettiin ja sijoittajat alkoivat etsiä kotimaisten vaihtoehtojen lisäksi kansainvälisiä kohteita. Liikeideamme on tuoda pohjoismaisten sijoittajien ulottuville oman alueensa parhaat kansainväliset varainhoitajat ja yhdistää se erinomaiseen paikalliseen palveluun. Meitä on 10 toimivaa 
ammattilaista Helsingissä, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Tukholmassa.

Markkinoimme yksinoikeudella huolellisesti valittujen kansainvälisten varainhoitajien sijoitustuotteita ja -palveluja. Antamaamme markkinointi-informaatiota ei pidä katsoa sijoitusneuvonnaksi tai riippumattomaksi konsultoinniksi.

Sijoitustoimeksiannot tehdään aina suoraan asiakkaan ja varainhoitajan välillä eikä Intervalor ja asiakas solmi juridista sopimusta. Intervalor ei ole lain tarkoittama sijoituspalveluyritys eikä toimintamme näin ollen vaadi Finanssivalvonnan lupaa. 

Järjestämme seminaareja, esitystilaisuuksia sekä sijoittajamatkoja, joissa pohjoismaiset sijoittajat pääsevät paikan päällä tutustumaan "tehtaisiimme". 

Toimitamme edustamistamme varainhoitajista  sijoitustuotteiden  viralliset esitteet, kuukausi- ja  kvartaalikatsaukset sekä muun informaation. Asiakkaan on kuitenkin aina syytä tutustua sijoitustuotteita koskevaan kirjalliseen materiaaliin tai yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen ennen sijoituspäätöstä.  Toteutunut tuotto ei ole myöskään tae tulevasta tuotosta.

Panostamme voimakkaasti markkinatoimijoiden seurantaan ja analysointiin. Seuraamme jatkuvasti edustamiemme varain-hoitajien kehitystä sekä vertaamme heidän menestymistä kilpailijoihinsa nähden.

Olemme valinneet edustamamme varainhoitajat useiden eri kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten kriteerien perusteella. Tärkeintä on kuitenkin, että varainhoitaja keskittyy yksinomaan varainhoitoon. Haluamme välttää mahdolliset intressieturistiriidat sekä luottaa siihen, että itse varainhoito ei jää muun toiminnan varjoon tai kärsi muun toiminnan ongelmista.

'Toimimme hyvin tiiviissä yhteistyössä varainhoitajiemme kanssa. Olemme käytännössä osa heidän organisaatiotaan ja voimme täten antaa pohjoismaisille sijoittajille parasta paikallista palvelua ja ajantasalla olevaa tietoa heidän tuotteistaan. 

Download short 2-page summary in English here

 


Important information:

Investments are made directly in the managers’ products and there is no formal business relationship between the investor and Intervalor. Intervalor is not regulated  by Finansinspektionen (the local FSA). Prospectus or simplified prospectus should always be consulted prior to investing. 
Past performance is no guarantee for future returns.