Velkommen til Intervalor
asset management without boundaries

Velkommen til Intervalor

 

Intervalor markedsfører kapitalforvaltningstjenester til profesjonelle investorer i Norden og Baltikum på oppdrag fra et antall nøye utvalgte internasjonale kapitalforvaltere. Vi er deres eksklusive partner i de nordiske og baltiske landene. På grunnlag av dette samarbeidet tilbyr Intervalor et bredt spekter av spesialiserte kapitalforvaltningstjenester på en enkel og praktisk måte. Vi står for den lokale servicen i de fire nordiske landene, og forvalterne står for forvaltningsekspertisen. Mange profesjonelle investorer i Norden og Baltikum har gjennom Intervalor fått muligheter til å investere med ledende internasjonale forvaltere siden Intervalor startet sin virksomet i 1992.

Følg oss på LinkedIn for nyheter fra Intervalor og våre forvaltare  
News Read moreOur Asset Managers Read more