Om Intervalor

Intervalor AB ble etablert i 1992 for å møte den økende etterspørselen etter internasjonale investeringer blant nordiske investorer. Vår forretningsidé er å gi det nordiske markedet tilgang til de fremste kapitalforvalterne, kombinert med den beste lokale service. Vi er 10 personer og virksomheten drives fra Stockholm, Helsinki, København og Oslo men inkluderer også Baltikum.

Per 31. desember 2021 hadde våre forvaltere mer enn SEK 50 milliarder under forvaltning på vegne av nordiske investorer.

Vår oppgave er å markedsføre de utvalgte forvalternes fond og forvaltningsoppdrag i de nordiske og baltiske landene, samt å informere og gi service til kundene.

Som en del av Intervalors service, arrangerer vi seminarer og presentasjoner. Vi arrangerer også investorreiser i utlandet, slik at interesserte kan få mulighet til å møte forvaltere der hvor de opererer fra, og gi løpende informasjon om forvalterne vi representerer og deres produkter.

Intervalor legger kontinuerlig mye arbeid i å analysere markedet og dets aktører. Vi følger utviklingen hos forvalterne som vi representerer og sammenligner med deres konkurrenter. Vi har valgt ut de forvalterne som vi representerer fra en lang rekke kriterier, både kvantitative og kvalitative, og  ikke minst fra et bærekraftsperspektiv.

Ønsker du mer informasjon om Intervalor eller forvalterne vi representerer, er du velkommen til å lese mer her på vår hjemmeside eller kontakte Morten Brastad. Du kan også laste ned en kort presentasjon i PDF-format

Download short 2-page summary in English here


Investeringer gjøres direkte i forvalternes produkter, og derfor er det ikke noen direkte forretningsforhold mellom investorer og Intervalor. Intervalors aktivitet krever dermed heller ikke tillatelse fra tilsynsmyndighetene. Intervalor gir informasjon om forvalterne vi representerer og deres produkter. Prospekt eller forenklede prospektet bør alltid konsulteres før man investerer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.