Om Intervalor

Intervalor AB ble etablert i 1992 for å møte den økende etterspørselen etter internasjonale investeringer blant nordiske investorer. Vår forretningsidé er å gi det nordiske markedet tilgang til de fremste kapitalforvalterne, kombinert med den beste lokale service. Vi er 10 personer i Stockholm, Helsinki, København og Oslo.

Intervalor markedsfører finansielle produkter på vegne av et begrenset antall nøye utvalgte forvaltere. Vi er forvalternes eksklusive representanter i Norden. Informasjon fra Intervalor til investorer må ikke betraktes som uavhengig rådgivning. Vår oppgave er å markedsføre forvalternes fond og diskresjonære mandater i de nordiske landene og informere og gi service til kundene.

Investeringer gjøres direkte i forvalternes produkter, og derfor er det ikke noen direkte forretningsforhold mellom investorer og Intervalor. Intervalors aktivitet krever dermed heller ikke tillatelse fra tilsynsmyndighetene. Intervalor gir informasjon om forvalterne vi representerer og deres produkter. Prospekt eller forenklede prospektet bør alltid konsulteres før man investerer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Som en del av Intervalors service, arrangerer vi seminarer og presentasjoner. Vi arrangerer også investor-reiser i utlandet, slik at interesserte kan få mulighet til å møte forvaltere der hvor de opererer fra. 

Intervalor har lagt ned, og legger løpende ned, mye arbeid for å analysere markedet og aktørene. Vi overvåker utviklingen hos forvalterne som vi representerer og sammenligner med deres konkurrenter. Vi har valgt ut de forvalterne som vi representerer, basert på en rekke kriterier, både kvantitative og kvalitative. Det viktigste kriteriet er dog at forvalterne utelukkende konsentrerer seg om kapitalforvaltning. Dette mener vi er spesielt viktig for å unngå risikoen for interessekonflikt eller at kapitalforvaltningen overskygges av andre aktiviteter.

Kontakten mellom Intervalor og forvalterne som vi representerer, er svært nær. Vi fungerer som en integrert del av deres organisasjon og kan gi nordiske investorer den beste lokale service og informasjon om forvalterne og deres produkter.

Ønsker du mer informasjon om Intervalor eller forvalterne som vi representerer, kan du lese mer her på vår hjemmeside eller kontakte oss.

Download short 2-page summary in English here