Pasi Antola

Direktør Intervalor Finland og de baltiske statene. Ansatt siden i 2006.

Pasi Antola er sjef for det finske kontoret med ansvar for salg, markedsføring og kundestøtte til institusjonelle kunder og forhandlere. Han er også ansvarlig for intervalors virksomhet i Baltikum

Pasi begynte sin karriere som trainee i investment banking og som aksjemegler i 1988. Dette ble etterfulgt av flere ledende stillinger i Svenska Handelsbanken, Unibank, Nordea og Kaupthing

Pasi har en M Sc i samfunnsøkonomi.

 

Pasi Antola

Back