Harald Elgaaen

Leder av Advisory board, Intervalor Norge, siden 2011. 

Harald Elgaaen har en lang karriere med vekt på investeringer og finans siden han ble utdannet som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1970. Han forlot Gjensidige NOR Kapitalforvaltning (nå DNB Asset Management) i 2002 etter 14 år som direktør i Gjensidige med ansvar for nasjonale og globale aksjeinvesteringer. Siden 2002 har Harald arbeidet som rådgiver med fokus på corporate governance og alternative investeringer. Han hadde en sentral rolle i utviklingen av de første utgavene av Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance). I flere år var han partner i Crane Capital Associates (engelsk basert global private equity spesialist), og deretter rådgiver for Bear Stearns Asset Management / Private Funds. Harald har tidligere arbeidet for Banque Indosuez (nå Credit Agricole) hvor han startet og ledet virksomheten i Norge, Den norske Creditbank (nå DNB), Nordic Bank Singapore samt representant for Den norske Creditbank  i Sørøst-Asia. Harald har også vært styremedlem i mange selskaper i ulike bransjer.

 

Harald Elgaaen

Back