Forretningsidé

Vår forretningsidé er å gi det nordiske markedet tilgang til de fremste internasjonale kapitalforvalterne, kombinert med den beste lokale service. Intervalor er et "representasjons-kontor til leie" og fungerer som en integrert del av forvalternes organisasjon. Vår oppgave er å markedsføre i Norden deres fond og aktiv forvaltning samt å informere og gi service til investorer.

Vår logo reflekterer hva Intervalors forretningsidé står for. Investeringer handler om risiko og avkastning. I 1991 utformet en kunstner på oppdrag av Intervalor en stilisert versjon av «efficient frontier» - grafen som i henhold til moderne porteføljeteori illustrerer forholdet mellom risiko og avkastning. Kurven er myk og reflekterer harmoni og fleksibilitet. Boksen er ren og speiler orden og pålitelighet.