Lars Nyberg

Styremedlem siden 2013.

Lars Nyberg har arbeidet som vice VD i Svenska Handelsbanken og FöreningsSparbanken, nåværende Swedbank. Mellom 1999 og 2011 var han visesentralbanksjef i Sverige. Lars har vært styremedlem i mange virksomheter, blant annet Stockholms Fondsbørs og Finansinspektionen. Han har ledet en rekke offentlige utvalg, blant annet om husholdningenes sparing og forsikringsselskapenes plasseringsregler.I dag er Lars styremedlem i blant annet Nasdaq Clearing AB. De siste årene har han også jobbet med kriserammede banker i Slovenia og Hellas.

Lars Nyberg er docent i nationaløkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm.

Lars Nyberg

Back