Välkommen till Intervalor

Intervalor marknadsför fonder och mandat till professionella investerare i Norden och Baltikum på uppdrag av ett antal noggrant utvalda internationella kapitalförvaltare. Vi är förvaltarnas exklusiva partner i regionen. 

Vi arbetar som ett team där förvaltarna står för förvaltningsexpertisen och vi på Intervalor står för den lokala servicen


Följ oss på LinkedIn för nyheter från Intervalor och våra förvaltare   

 
 Utöver förvaltarna ovan med vilka vi har exklusiva avtal för Norden och Baltikum har vi också samarbete med förvaltare som kan erbjuda investeringsprodukter inom kompletterande, nischade tillgångsklasser. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vårt team

Kontakta oss

Intervalors Hållbarhetspolicy

Intervalor Integritetspolicy


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer. Den här webbsidan är avsedd endast för professionella investerare.

Den information Intervalor lämnar skall inte betraktas som oberoende eller som rådgivning. Vår uppgift är att marknadsföra de valda förvaltarnas fonder och diskretionära förvaltningsuppdrag i de nordiska och baltiska länderna samt att informera och ge service till investerare.

Tidigare avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Värdet av en investering i fonder kan både öka och minska som ett resultat av marknadens fluktuationer. Det är inte säkert att det ursprungliga investerade kapitalet återfås.

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes