Välkommen till Intervalor
gränslös kapitalförvaltning

Välkommen till Intervalor

Intervalor marknadsför kapitalförvaltningstjänster till professionella investerare i Norden och Baltikum på uppdrag av ett antal noggrant utvalda internationella kapitalförvaltare. Vi är deras exklusiva partner i regionen. Genom dessa samarbeten erbjuder vi ett stort utbud av specialiserade kapitalförvaltningstjänster för investerare där vi står för den lokala servicen med lokal personal och förvaltarna står för förvaltningsexpertisen. Tack vare detta har många professionella investerare i Norden och Baltikum erbjudits möjlighet att investera med ledande internationella förvaltare sedan vi startade vår verksamhet 1992.

Följ oss gärna på LinkedIn för nyheter från Intervalor och våra förvaltare  

Nyheter Läs merVåra förvaltare Läs merIntervalor Integritetspolicy »


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer. Den här webbsidan är avsedd endast för professionella investerare.

Den information Intervalor lämnar skall inte betraktas som oberoende eller som rådgivning. Vår uppgift är att marknadsföra de valda förvaltarnas fonder och diskretionära förvaltningsuppdrag i de nordiska och baltiska länderna samt att informera och ge service till investerare.

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes