Funds

Active Niche Funds

Läs mer

Fund Name Asset Class Region Currency
LSF Active Solar Equity Funds Global EUR
USD
LSF Active Recycling Equity Funds Global USD

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Läs mer

Fund Name Asset Class Region Currency
BL Equities Europe Equity Funds Europe EUR
BL European Family Businesses Equity Funds Europe EUR
BL European Small & Mid Caps Equity Funds Europe EUR
BL American Small & Mid Caps Equity Funds US USD
BL Equities Japan Equity Funds Japan EUR
BL Global Impact Equity Funds Global EUR
BL Equities Dividend Equity Funds Global EUR
BL Global Flexible EUR Equity Funds Global EUR
USD
BL Global Equities Equity Funds Global EUR
USD
GBP
BL Emerging Markets Equity Funds Global Emerging Markets EUR

EdenTree Investment Management (EIM)

Läs mer

Fund Name Asset Class Region Currency
EdenTree Responsible and Sustainable Global Equity Fund Equity Funds Global GBP

TCM - Trustus Capital Management

Läs mer

Fund Name Asset Class Region Currency
TCM Global Frontier High Dividend Equity Equity Funds Global Frontier Markets EUR
TCM Africa High Dividend Equity Equity Funds Africa EUR
TCM Vietnam High Dividend Equity Equity Funds Asia EUR

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes