RBC Emerging markets team launches series of ESG webinars

2018-03-12

 

Webinar: ESG -A Country View


Click here to join Richard Farrell, Portfolio Manager from the RBC Emerging Markets Equity team on ESG: A Country View – examining the environment of a country to view the impact of a company’s long term returns and sustainability.

Moderated by Isabella Stanbrook, Sustainability/ESG Consultant at Sancroft.
|18 mins

Click here to view more webinars from RBC Global asset Management

 Tillbaka

 Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes