Nu är det varannan damernas på Intervalor

2018-05-30

Under våren har Intervalor utökat teamet med två Client Executives i Stockholm.

 

Karin Parmenstam (till vänster) har mer än 20 års erfarenhet av kapital-marknaden som förvaltare och affärsutvecklare, bland annat på  Nordea Investment Management och HSBC Global Asset Management. Utöver en magister-examen från Stockholms universitet och kandidatexamen från
Uppsala Universitet, har Karin även en Executive MBA från Handels-högskolan och är CEFA-diplomerad.
 

Josefine Lantz (till höger) kommer närmast från Morningstar Sweden där hon arbetade som Sales Manager under drygt tio års tid. Tidigare har Josefine arbetat inom asset management i back office funktioner på Nordea Fonder. Josefine har studerat civilekonomprogrammet vid Stockholms Universitet, med fokus på affärsutveckling

Intervalor som just firat 26 år har lagt fast en ambitiös tillväxtplan för de kommande  åren. Genom rekryteringen av Karin och Josefine förstärker Intervalor det svenska teamet ytterligare och bolaget tittar nu närmast på en möjlig förstärkning för den danska marknaden.

Anders Bladh, grundare och VD för Intervalor
kommenterar: "Vi är så glada att Karin och Josefine valt att börja på Intervalor. Deras kompletterande kompetens, erfarenhet och stora nätverk i branschen kommer att bidra starkt till Intervalors fortsatta utveckling".

Han tillägger: "Även om det inte är ett självändamål att anställa kvinnor gläds vi åt att vi har uppnått en jämnare könsfördelning i bolaget. Vi tror att mångfald i alla dess former långsiktigt gör Intervalor till ett bättre bolag"

För mer information och material, kontakta:
Anders Bladh, VD                                         
Direkt: +46 8 660 80 40             
Mobil:  +46 70 666 80 45               
Mejl:  a.bladh@intervalor.com

Lena Ellertsson Freedman
Marknad & Kommunikation
Direkt: +46 8 660 80 78               
Mobil:  +46 70 789 6887         
Mejl:  l.ellertssonfreedman@intervalor.comTillbaka

 Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes