Edentree's fund managerDavid Osfield interviewed - "Does your money have morals?"

2018-10-03

David Osfield, fund manager for Edentree International recently  had discussion on responsible and sustinable investing toether with Fidelity. 

 

Watch the video here

 Tillbaka

 Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes