Intervalor first out on the new Nordic Allocator's Corner podcast

2019-11-28

Intervalor is proud to be first out on this new Allocator's Corner podcast, with CEO Anders Bladh sharing his insights on trends in the Nordic region and his future plans, with Jonathan Furelid. Go visit the AC website to listen to the full episode or find it on Spotify

  hashtag

 Tillbaka

 Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes