Onsdagen 15 januari är det dags för RBCs årliga makrofrukost, Global investment Outlook, i Stockholm.

2019-12-06

 

RBCs årliga makrodragning  för professionella investerare äger rum onsdagen 15 januari 2020  på T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm

Läs mer och anmäl dig härTillbaka

 Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes