Japan, electric vehicles and ESG - Short update from the RBC Global team

2020-01-21

In this short (5 minutes) video, Jeremy Richardson and Perry Winfield from RBCs Global Equity team discusses electric vehicles and ESG -  following Perry recent trip to China and Japan.

 

Click here or on the image to listen
Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes