Head of Emerging Markets Phil Langham celebrates 10 years with RBC - hear his thoughts

2020-02-12

 

In this interview on e-fundresarch.com (6 minutes) RBC Head of Emerging Markets Phil Langham shares his thoughts on his 10 years with RBC and how the team works today.Tillbaka

 Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes