RBC video: Jeremy Richardson on ESG and performance

2020-02-18

 

In this 6 minutes video  Jeremy Richardson  from the RBC Global Equity Team discussed the impact of ESG considerations on performance  from different angels. Click the image  or the link below to listen

RBC_GE_Investor Insights_VIDEO_FEB 20Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes