TCM - Sharp drop in oil price also has winners

2020-03-16

 

TCM has just released a topical article. Just click the title to read  "Sharp drop in oil price also has winners" 

Oil winners losers



Tillbaka

 



Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes