Intervalor står starkt i turbulensen och utökar teamet i Stockholm

2020-06-09

Intervalor has anställt ytterligare en kundansvarig I Stockholm från 1 juni 2020 för att möta den ökande efterfrågan i den lokala marknaden.

Viktor Klint kommer närmast från Mangold Fondkommission.Tidigare har Viktor bland annat varit närmare sex år på Hedgefondförvaltaren Brummer & Partners där han arbetade mot såväl institutionella som privata (HNWI) investerare i Stockholm och London.

Viktor är 36 år och är civilingenjör från Samhällsprogrammet, på KTH - Kungliga Tekniska Högskolan.


Anders Bladh, grundare och VD för Intervalor kommenterar: 
"Vi är så glada att Viktor valt att börja på Intervalor. Hans tidigare erfarenheter av alternativa tillgångar, tillsammans med hans energi och starka drivkraft, kommer att bidra starkt till Intervalors fortsatta utveckling".

Intervalor har just firat 28 år som exklusiv representant för utvalda internationella kapitalförvaltare i Norden och Baltikum och bolaget står starkt i en marknad som präglats av osäkerhet under våren.  Med rekryteringen av Viktor har Intervalor förstärkt det svenska teamet som nu är väl positionerat för fortsatt tillväxt.

Anders Bladh fortsätter: Vi tror att lokal närvaro i alla nordiska länder över lång tid och ett kvalitativt utbud är nyckeln till vår framgång. För närvarande arbetar vi mest med aktieförvaltare men vi planerar att selektivt lägga till ränte- och alternativförvaltare för att möta efterfrågan från nordiska och baltiska investerare. Vi utvärdera för närvarande ett flertal bolag och se fram emot att kunna återkomma om det under hösten.

För mer information och material, kontakta:

Anders Bladh, VD
Mobil: +46 70 666 80 45
Mejl: a-(d_)-_bladh-(_sm3Remove)-_-(_a)-_intervalor-(d_)-_com

Lena Ellertsson Freedman, Marknad & Kommunikation
Mobil: +46 70 789 6887
Mejl: l-(d_)-_ellertssonfreedman-(_sm3Remove)-_-(_a)-_intervalor-(d_)-_com

 Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes