RBC EM Team - How the Pandemic might inpact domestic consumption

2020-06-26

 

 History has taught us that crises can lead to lasting changes.

In RBC's latest piece they explore how the COVID-19 crisis may impact the Domestic Consumption theme in emerging markets.
Read it here

Or listen to a 10-minutes webcast by PM Zeena Dahdaleh summarising the report

 

 

  

 

 

 Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes