Fast Fashion - Edentree's position on this industry as a responsible investor

2020-08-31

Fast fashion has hit the headlines a lot recently, particularly for the alleged exploitative conditions that many workers in the industry suffer under.

Edentree's  latest RI Expert Briefing Fast Fashion explores the fast fashion industry in more detail; what fuels it, its social and environmental cost, and their position on it as a responsible and sustainable investor.

Read the full report, 4 pages here 
Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes