Season's greetings from us at Intervalor

2020-12-18

 
Thank you for the trust you have put in the Intervalor team, which has allowed us to also this year successfully market a variety of quality funds from international asset managers to investors across the Nordics. Stay safe everyone.  


Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes