Active Niche Funds väljer Intervalor för sin nordiska expansion.

2021-05-25

Active Niche Funds väljer Intervalor för sin nordiska expansion.
- Först ut är Active Solar, en mörkgrön aktiefond inom solenergisektorn.

Active Niche Funds och Intervalor har ingått ett strategiskt partnerskap för att marknadsföra bolagets aktivt förvaltade aktiefonder inom förnybar energi i Norden. Först ut är Active Solar, en global mörkgrön SFDR artikel 9-fond som investerar i solenergisektorn.

Active Niche Funds SA är en schweizisk, partnerägd kapitalförvaltare baserad i Lausanne. Företaget startades 2007 och kan uppvisa en framgångsrik historik inom sin specifika nisch som är globala aktiefonder som investerar i förnybar energi. Active Niche Funds tar nu en första fond, solenergifonden Active Solar, till Norden tillsammans med Intervalor.

Active Solar som lanserades 2008 är den äldsta dagligt handlade aktiefonden som investerar i den globala solenergisektorn. Fondens investeringsmål är att erbjuda investerare bästa möjliga exponeringen mot solenergisektorn för att dra nytta av dess starka tillväxt. Fonden investerar endast i likvida aktier och uppnår en sund riskdiversifiering genom att investera i hela värdekedjan från producenter av polykisel som används i solpaneler, till installationsföretag och solenergiparker.

Lyssna på Pascal Rochat, VD och fondförvaltare, som presenterar investeringsfilosofin på tre minuter

 Fonden klassificeras som mörkgrön, artikel 9 enligt EU:s nya SFDR-förordning, dvs. en fond som inte bara främjar hållbarhet generellt utan uttalat har hållbara investeringar som mål.

Anders Bladh, VD Intervalor, kommenterar:

”Active Niche Funds kommer till Norden med en högintressant fond i en tid då många investerare vill minska sitt koldioxidavtryck och investera i mörkgröna impactfonder. Eftersom fonden är dagligt handlad, blir den tillgänglig även för många investerare som annars inte skulle kunna investera i solenergisektorn. Vi är mycket glada att Active Niche Funds har valt Intervalor att representera dem exklusivt i regionen och vi ser fram emot att introducera Active Solar-fonden för investerare under de kommande veckorna och månaderna.”

Pascal Rochat, VD Active Niche Funds, kommenterar:

”Vi är glada över att utöka vår distribution till Norden i ett långsiktigt partnerskap med Intervalor. Tillväxtutsikterna för solenergi är enorma i en tid där de flesta industriländer strävar efter att uppnå nollutsläpp till 2050. Solenergi är redan den billigaste elkällan i många länder och en drivande kraft för att reducera koldioxidutsläpp i all energiproduktion. Vi ser fram emot att träffa investerare och distributörer för att presentera Active Solar mer i detalj tillsammans med Intervalor.”

Active Solar-fonden är en dagligt handlad Luxemburgsbaserad UCITS-fond och kommer att finnas tillgänglig för institutionella investerare och distributörer i alla de nordiska länderna när den är inregistrerad.

För mer information, vänligen kontakta:                                   

Anders Bladh, CEO                                                  Pascal Rochat, CEO   
Intervalor AB                                                             Active Niche Funds SA                
+46 8 660 80 40                                                      +41 21 320 11 01
a-(d_)-_bladh-(_sm3Remove)-_-(_a)-_intervalor-(d_)-_com                                      pascal-(d_)-_rochat-(_sm3Remove)-_-(_a)-_activenf-(d_)-_ch

 

 

Active Niche Funds SA

Active Niche Funds är ett schweiziskt kapitalförvaltningsbolag som grundades 2007 av Pascal och Philippe Rochat. Teamet omfattar sju anställda, varav tre i investeringsteamet, och stöds också av extern vetenskaplig expertis om solceller genom professor Christophe Ballif, chef för laboratorier på området vid flera ledande schweiziska institut (EPFL och CSEM).
www.aktivenf.ch


Om Active Solar Fund

Fondens fullständiga namn är Luxembourg Selection Fund (LSF) - Active Solar och ingår i UBS Luxembourg Selection Fund UCITS-paraply men kallas här endast Active Solar. Fonden förvaltas gemensamt av VD Pascal Rochat och analytiker Arnaud Chambaud.

Fonden kommer att finnas tillgänglig för institutionella investerare, distributörer och privata investerare i USD- och Euroklasser efter inregistrering. Den dagligt handlade fonden investerar i likvida aktier globalt inom solenergisektorn och klassificeras som mörkgrön, artikel 9, enligt EU: s nya SFDR-förordning. AUM var ca 250 miljoner USD (209 miljoner Euro) per 30 april 2021.

Active Solar utsågs till den bästa tematiska hållbara fonden vid Swiss Sustainable Funds Awards 2020.
www.activesolar.ch


Om Intervalor

Intervalor representerar ett antal noggrant utvalda internationella kapitalförvaltare på exklusiv basis i hela Norden och Baltikum. Vi erbjuder nordiska investerare tillgång till våra förvaltares marknads-ledande tjänster och produkter i kombination med vår egen personliga lokala service. Idag räknar vi 10 operativa personer i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.
www.intervalor.com
Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes