​Marcus Andreis ny kundansvarig på Intervalor i Stockholm

2021-09-20

 

Intervalor har anställt Marcus Andreis till det svenska kundteamet. Marcus börjar 1 oktober och kommer att sitta i Stockholm.

Marcus kommer närmast från Coin Investment Consulting där han arbetat med investeringsrådgivning mot institutionella investerare.

Mellan 2012 och 2019 grundade och ledde Marcus bolaget Peak Asset Management tillsammans med tre partners. Under perioden växte bolagets verksamhet och sysselsatte som mest 25 anställda. Vid sidan av det strategiska arbetet var Marcus fokusområde primärt försäljning och affärs-utveckling. Marcus har även arbetat med försäljning och affärsutveckling på FIM Bank (nu del av S-Pankki) och på Salus Ansvar (nu del av Folksam).

Marcus har en Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet och är diplomerad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm.

Marcus kompletterar kundteamet i Stockholm som består av Reza Rouzbehani och Viktor Klint under ledning av Erik Gebro som kom till Intervalor tidigare i höst. Marcus fokus kommer främst att ligga på det institutionella kundsegmentet.

Anders Bladh, grundare och VD för Intervalor kommenterar: "Vi är glada att Marcus valt Intervalor som sin nästa arbetsgivare. Hans gedigna erfarenhet av institutionella investerare kommer att bidra starkt till vår fortsatta utveckling och komplettera teamet väl.”

Anders Bladh fortsätter: Vi vet att en stark lokal närvaro i alla nordiska länder är en viktig nyckel till vår framgång, vilket blivit extra tydligt under pandemin. Idag har vi fyra personer på kundteamet i Stockholm och vi utesluter inte ytterligare rekryteringar i takt med att vi utökar vårt erbjudande med ränte- och alternativförvaltare som kan möta våra högt ställda krav. Fokus den närmaste tiden är även att stärka organisationen i Danmark.”

För mer information och material, kontakta:

Anders Bladh, VD                                         Lena Ellertsson Freedman, Marknad & Kommunikation
+46 70 666 80 45                                         +46 70 789 6887         
a-(d_)-_bladh-(_sm3Remove)-_-(_a)-_intervalor-(d_)-_com                             l-(d_)-_ellertssonfreedman-(_sm3Remove)-_-(_a)-_intervalor-(d_)-_com

Intervalor har under 29 år framgångsrikt agerat som exklusiv representant för noggrant utvalda internationella kapitalförvaltare i Norden och Baltikum. Vi erbjuder nordiska investerare tillgång till våra förvaltares marknadsledande tjänster och produkter, i kombination med vår egen personliga lokala service som omfattar 10 operativa personer i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.


Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes