Intervalor stärker sin närvaro i Danmark med senior rekrytering.

2021-10-28

Michael von Bülow kommer att ansluta till Intervalor som kundansvarig från 1 november och ytterligare stärka Intervalors närvaro i Danmark. Michael är baserad i Köpenhamn

Michael har en lång erfarenhet från kapitalmarknaden i Danmark genom ett flertal kommersiella chefsroller och styrelseuppdrag under 30 års tid.

Innan han började på Intervalor arbetade Michael för VP Investor Services som teamledare och senior kundansvarig. Innan dess tillbringade Michael många år i seniora roller inom Investor Relations, bland annat på Danisco. Han tillbringade också tre år som VP Head of Equity and Research på Enskilda Securities (SEB). Dessutom har Michael suttit i styrelsen för DIRF, den danska IR-föreningen, och där lett olika kommittéer i mer än 17 år.

Michael har examina i företagsekonomi och ledarskap, från CBS (Köpenhamn, Danmark) och IMD (Lausanne, Schweiz).

Anders Bladh, grundare och VD för Intervalor kommenterar:
"Varje nordiskt land är speciellt och kräver ett lokalt förhållningssätt, bäst skött av en lokal person. Det är oerhört väsentligt att hitta rätt person med rätt nätverk, erfarenhet och förståelse för marknaden, inte minst i Danmark, som är en mycket sofistikerad investerarmarknad. Jag är mycket glad över att nu ha knutit Michael till vårt växande team. Han kommer att vara avgörande för att höja vår profil ytterligare i Danmark."

Intervalor kommer snart att fira 30 år som framgångsrik tredjepartsmarknadsförare för internationella kapitalförvaltare i Norden och Baltikum, med ett brett utbud av globala och regionala fonder. Det senaste tillskottet är Active Niche Funds specialiserade på fonder inom förnybar energi. Deras dagligt handlade, SFDR art 9, Active Solar Equity Fund har nyligen registrerats i alla nordiska länder och kommer nu även att marknadsföras aktivt i Danmark.

Anders Bladh tillägger: ”Jag är glad att vi nu har så seniora lokala kollegor i Norge, Finland och Danmark, utöver teamet i Stockholm. Vi kan tänka oss ytterligare rekryteringar i takt med att vi tar in nya förvaltare inom kompletterande tillgångsklasser, inte minst när det gäller alternativa investeringar, men vi letar också efter en bra lokal partner på Island.”

För mer information och material, vänligen kontakta:

Anders Bladh, CEO                                                     Lena Ellertsson Freedman, Marketing & Communications
+46 8 660 80 40                                                           +46 70 789 6887         
a-(d_)-_bladh-(_sm3Remove)-_-(_a)-_intervalor-(d_)-_com                                           l-(d_)-_ellertssonfreedman-(_sm3Remove)-_-(_a)-_intervalor-(d_)-_com

 

 

 Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes