Intervalor stärker sin närvaro i Danmark med tungt namn i advisory board.

2022-01-10

Stockholm, 10 januari 2022

Intervalor stärker sin närvaro i Danmark med tungt namn i advisory board.

Leif Hasager går in som ordförande i Intervalors advisory board för att ytterligare stärka Intervalors närvaro i Danmark. Nyheten kommer knappt två månader efter att Intervalor rekryterade Michael von Bülow som kundansvarig i Danmark.  

Leif har ett brett investerarnätverk och kunskap om de flesta tillgångsslag, efter att ha träffat och  utvärderat många hundra kapitalförvaltare över åren.

- Jag ser mycket fram emot att bidra till Intervalors fortsatta tillväxt i Danmark som ordförande i den lokala styrelsen, Intervalors advisory board i Danmark, och att arbeta tillsammans med Michael, säger Leif. - Jag känner Intervalor väl och ser stora möjligheter att introducera deras framstående förvaltares produkter till lokala investerare.  

Leif har precis lämnat uppdraget som Senior Advisor på Formuepleje där han tidigare var CIO under åtta år. Det blev den sista av en rad tunga operativa roller inom kapitalförvaltning i Danmark som bland annat omfattar 22 år som CIO på Bankpension. Leif håller också ett flertal styrelseuppdrag bland annat för pensionskassan PBU och den finska nischförvaltaren KJK Fund III.

Leif är Doktor i Nationalekonomi vid Köpenhamns Universitet och har undervisat vid CBS Institutet.

Anders Bladh, grundare och VD för Intervalor kommenterar:

- Vi tror att långsiktig lokal närvaro i alla nordiska länder, tillsammans med ett kvalitativt utbud, är nyckeln till vår framgång. Det har blivit extra tydligt under de senaste åren, inte minst i Danmark som är en mycket sofistikerad investerarmarknad. Jag är mycket glad att Leif har accepterat att bli ordförande i vårt danska advisory board. Han kommer att vara viktig för att utveckla verksamheten i Danmark.

Anders Bladh tillägger: - För närvarande arbetar vi mest med aktieförvaltare men vi söker aktivt ränte- och alternativförvaltare som kan möta våra högt ställda krav på integrerad hållbarhet, god avkastning och hög servicenivå. Det är därför extra glädjande att få med oss Leif som med sitt stora kunnande om olika tillgångsslag och förvaltare också kommer att bidra i utvärderingen av nya partners.

För mer information och material, vänligen kontakta:

Anders Bladh, CEO  Lena Ellertsson Freedman, Marketing & Communications
+46 8 660 80 40  +46 70 789 6887
a.bladh@intervalor.com       l.ellertssonfreedman@intervalor.com Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes