Erik Brundin joins Intervalor

2023-01-11

Erik Brundin joins the Swedish team in Stockholm as Client Executive. Erik has experience from Pareto Asset Management where he worked mainly towards institutional investors. His expertise is within wealth management and advisory. 

To read more about Erik, please follow the link.

 

https://www.intervalor.com/en/about-intervalor/co_workers/erik-brundin.aspx

 Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes