Active Niche’s Pascal Rochat visits Dagens Industris IG:s Börssnack

2023-02-15

Active Niche Fund's Pascal Rochat – CEO and fund manager of the award winning fund Active Solar – participated in Dagens Industris IG:s Börssnack to talk solar energy, investment styles and the solar energy’s part in the future energy market mix. 

Click here to watch the interview

 Tillbaka


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes