Trustus Capital Management (TCM) väljer Intervalor för den nordiska marknaden.

2019-03-05

TCM - Trustus Capital Management och Intervalor har ingått ett strategiskt samarbete för att marknadsföra TCMs fonder i Norden. Initialt handlar det om tre starka nischade high dividend fonder i frontier markets: En global frontier markets fond, en regional Afrikafond och en landsfond som investerar i Vietnam.

TCM - Trustus Capital Management BV är ett nederländskt företag med säte i Joure, verksamt sedan 1978 som huvudsakligen ägs av ledningen. TCM kan uppvisa en lång framgångsrik förvaltning inom sin specifika nisch som är att tillhandahålla högavkastande fonder som investerar i aktier med hög utdelning i frontier markets. Alla bolagets fonder tillämpar samma investeringsfilosofi som bygger på en strukturerad investeringsprocess med integrerad ESG-screening.

Med sitt nischade utbud kommer TCM att utgöra ett välkommet tillskott i Intervalors totala erbjudande till nordiska investerare och på ett bra sätt komplettera de övriga förvaltare som Intervalor representerar.

Anders Bladh, CEO Intervalor AB kommenterar:
“Trustus Capital Management går in på de nordiska marknaderna med mycket intressanta nischade frontier marketsfonder i en tid då många fondförvaltare ser över sitt erbjudande och till och med stänger vissa fonder. Vi är mycket nöjda att TCM valt Intervalor att representera dem i regionen och ser fram emot att introducera deras fonder till investerare under de närmaste månaderna.”

Wytze Riemersma, CEO, Trustus Capital Management:
“Vi är stolta över att utvidga vår distribution i Norden i samarbete med Intervalor. Vår investerings-kompetens och Intervalors marknadsföringskapacitet gör att vi tillsammans kommer att kunna attrahera och betjäna nordiska kunder på bästa sätt. Våra fonder erbjuder investerare det bästa av båda världarna, en bättre avkastning kombinerat med en lägre risk."

TCMs fonder kommer att vara tillgängliga för institutionella investerare och distributörer som Luxemburg-baserade SICAV fonder i takt med att fonderna registreras lokalt.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Bladh, CEO Wytze Riemersma, CEO
Intervalor AB Trustus Capital Management BV                
+46 8 660 80 40              +31 513 482 200
a.bladh@intervalor.com w.riemersma@trustus.nl

 

Läs hela pressmeddelandet med mer information om TCM fonderna här

Läs artiklar i media:

Fonder direkt

Citywire Selector

AM WatchTillbaka

 Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes