RBC speaks at Risk& Return conference in Stockholm on 9 April

2019-03-26

RBC Global Asset Management participate  in the Risk& Return conference organised by Dagens Industri on Tuesday 9 April in Stockholm.

 

As partners RBC can invite a number of clients to please contact us if you interested but have not yet booked a seat. 

 

All information on the conference, including the detailed program can be found hereTillbaka

 Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes