TCM quoted in Nordic Investor Newsletter: Frontier Market Focus: Africa – Cinderella offers great promise

2019-04-12

Wytze Reimersma CEO at Trustus Capital Management talks about high dividens investments in Africa in Nordic investor Newsletter

 

Read the full article here

 Tillbaka

 Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes