Om Intervalor

Intervalor AB grundades år 1992 för att möta den ökande efterfrågan på internationella investeringar bland nordiska investerare. Vår affärsidé är att ge den nordiska marknaden tillgång till de främsta internationella kapitalförvaltarna, kombinerat med bästa lokala service. Vi är idag 12 personer och verksamheten bedrivs från Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.

Intervalor marknadsför finansiella produkter på uppdrag av ett antal noggrant utvalda internationella kapitalförvaltare. Vi är förvaltarnas exklusiva representant i Norden och Baltikum.

Vår uppgift är att marknadsföra de valda förvaltarnas fonder och diskretionära förvaltnings-uppdrag i de nordiska och baltiska länderna samt att informera och ge service till investerare. 

Som en del av vår service anordnar vi seminarier och presentationer. Vi anordnar även investerarresor till utlandet för att investerare  ska få tillfälle att träffa förvaltarna på plats.
Vi tillhandahåller information om de förvaltare 
vi representerar och deras produkter.

Intervalor lägger löpande ner ett stort arbete på att analysera marknaden och dess aktörer. Vi bevakar utvecklingen hos de förvaltare vi representerar och jämför med deras konkurrenter. Vi har valt ut de förvaltare vi representerar utifrån en lång rad kriterier, både kvantitativa och kvalitativa. Det viktigaste kriteriet är dock att förvaltarna uteslutande ägnar sig åt kapitalförvaltning. Detta anser vi särskilt viktigt för att undvika risk för intressekonflikt eller att kapitalförvaltningen överskuggas av andra verksamheter. 

Kontakten mellan Intervalor och de förvaltare vi representerar är mycket nära och tät. Vi agerar som en integrerad del av deras organisation och kan ge nordiska och baltiska investerare bästa lokala service och information om förvaltarna. Investeringar sker direkt i respektive förvaltares produkter. 

Vill Du ha mer information om Intervalor eller de förvaltare vi representerar är du välkommen att läsa mer här på vår hemsida eller ringa oss på 08 660 80 40. Du kan också ladda ner en kort presentation i PDF format

Prospekt eller förenklat prospekt bör alltid studeras innan investering.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

 


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes