Steen Villemoes

Ordförande Advisory Board Danmark sedan 2007.

Steen Villemoes har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning. Han började sin karriär 1979 på Privatbanken (Nordea). År 1985 började han arbeta som chef för investeringarna i Civil- och Akademiingeniörernas pensionsfond (DIP) och år 1992 utnämndes han där till verställande direktör.

I januari 2001 gick Steen till Altius Associates, en engelskbaserad private equity rådgivare som deras representant i Skandinavien. Idag är Steen verksam som oberoende konsult och rådgivare och har ett antal styrelseuppdrag i Danmark. Steen har en filosofie magister i ekonomi från universitetet i Köpenhamn 1984.

 

Steen Villemoes

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes