Janne Jutila

Medlem Advisory Board Finland sedan 2006.

Janne Jutila har en bred bakgrund inom Asset Management och Telecomindustrin. Han har haft rollen som fondförvaltare och koncernchef i Diana Asset Management samt som strategikonsult på BCG under 1990-talet. Därefter har han haft flera ledande befattningar i den nya affärsutvecklingen av ledande företag som Nokia och Elisa. Han arbetar i dag för GSMA, den globala Telecom-bransch-organisationen inom mobil e-legitimation och betalning. Janne har en civilingenjörsexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Helsingfors. Vidare har han som en av grundarna suttit i styrelsen för flera teknik-och finansbolag.

Janne Jutila

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes