Patrik Hertsberg

Advisory Board, Intervalor, Finland sedan 2013.

Patrik Hertsberg har en lång bakgrund från Capital markets. I dag är han VD för OY English Tearoom Ab. Tidigare har han varit partner i Merasco Ltd, ett oberoende Investment banking boutique. Vidare har han 15 år inom Svenska Handelsbanken AB, senast som vice VD med ansvar för gruppen Asset Management Division bakom sig. Hertsberg har också haft olika befattningar inom bankverksamheten i Finland. Bland annat sex år inom kapitalförvaltning och private banking på Gyllenberg Private Bank i Helsingfors. Patrik har en Civilingenjörsexamen i nationalekonomi från Hanken, Handelshögskolan i Helsingfors. År 2008 deltog han vid Harvard Business School Executive Education och deras AMP-program.

Patrik Hertsberg

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes