Harald Elgaaen

Ordförande Advisory Board Norge sedan 2011.

Harald Elgaaen har en lång karriär med tonvikt på investeringar och finans sedan han tog examen som civilekonom (siviløkonom) från Norges Handelshøyskole 1970. Han lämnade Gjensidige NOR Kapitalforvaltning (nu DnB Asset Management) 2002 efter 14 år som direktör i Gjensidige med ansvar för inhemska och globala aktieinvesteringar. Sedan 2002 har Harald fungerat som rådgivare med inriktning på corporate governance samt alternativa investeringar. Han var ledande i utvecklingen av de första nationella norska uppförandekoderna för bolagsstyrning. Under några år var han partner i Crane Capital Associates, och därefter konsult för Bear Stearns Asset Management/Private Funds. Harald har tidigare arbetat för Banque Indosuez (nu Credit Agricole) där han startade och ledde deras verksamhet i Norge, Den norske Creditbank (nu DnB), Nordic Bank Singapore samt som representant för Den norske Creditbank i Sydostasien. Harald har vidare haft olika positioner som extern styrelseledamot i företag i en rad olika branscher.

Harald Elgaaen

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes