Affärsidé

Vår affärsidé är att ge den nordiska och baltiska marknaden tillgång till de främsta internationella kapitalförvaltarna, kombinerat med bästa lokala service. 

Intervalor är ett "representationskontor att hyra" och fungerar som en integrerad del av förvaltarnas organisation. Vår uppgift är att marknadsföra deras fonder och diskretionära förvaltning i de nordiska
och baltiska länderna samt att informera och ge service till investerare.

Investeringar handlar om två saker - risk och avkastning.1991 utformade en konstnär på Intervalors uppdrag,
en stiliserad version av den effektiva fronten, den graf som enligt modern portföljteori visar sambandet mellan risk och avkastning. Kurvan är mjuk och speglar harmoni och flexibilitet. Boxen är stabil och stadig och speglar ordning och pålitlighet. Vår logo reflekterar vad Intervalor står för.

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes