Jobs

Intervalor has recently recruited several people but is  looking to recruit an additional Client Executive for Sweden, focusing on the the institutional market and based in Stockholm in the fall of 2018.


Read the ad (in Swedish)

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes