MedarbetareAnders Bladh
Anders Bladh
VD
Ann Åsén
Ann Åsén
Ansvarig Finans och Administration
Erik Gebro
Erik Gebro
Chef Kundansvariga
Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani
Kundansvarig
Marcus Andreis
Marcus Andreis
Kundansvarig
Frida Eades
Frida Eades
Kund & Marknadskoordinator
Erik Brundin
Erik Brundin
Kundansvarig
Wilhelm Sjöstedt
Wilhelm Sjöstedt
Kundansvarig
Pasi Antola
Pasi Antola
Chef Intervalor Finland
Ari-Pekka Hildén
Ari-Pekka Hildén
Kundansvarig Finland
Morten Brastad
Morten Brastad
Chef Intervalor Norge
Jon Scheiber
Jon Scheiber
Chef Intervalor Danmark

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes