Anders Bladh

VD samt ansvarig för Intervalor Danmark.

Förutom sin roll som VD är Anders ansvarig för vissa större institutioner och återförsäljare i Sverige och Danmark, samt för relationerna med de förvaltare som Intervalor representerar.

Anders började sin karriär 1982 i Handelsbanken där han bland annat var kreditanalytiker och senare controller. Han har haft olika chefsbefattningar och arbetat såväl inom bankens utlandssida som inom Corporate Finance och Merger & Acquisitions. Anders har även varit VD för två holländska fastighetsbolag, Portalen Properties B.V. och Edelmark B.V.

Anders har en MBA i Internationell Ekonomi från Uppsala Universitet.

Anders Bladh

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes