Erik Gebro

Chef Kundansvariga. Anställd från 1 augusti 2021

Erik börjar på Intervalor i augusti 2021. Han kommer närmast från Lannebo Fonder där han var chef för internationell försäljning och ledde den internationella expansionen.

Tidigare har Erik haft en lång karriär inom Skagen Fonder, varav de tre  sista åren i rollen som försäljningschef - distribution och privatpersoner.

Erik har en M.Sc. i Nationalekonomi  och Internationella affärer från Uppsala Universitet

Erik Gebro

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes