Fredrik Ydewall

Kundansvarig sedan 2007 samt ansvarig Intervalor Norge. Anställd sedan 2001.

Fredrik Ydewall arbetar som ansvarig för stora institutioner i Sverige. Han arbetade tidigare på Fond & Finans som rådgivare till företag och privatpersoner. Därefter ansvarade han för framtagande av fond-i-fond lösningar och var sedermera också placeringsansvarig. Fredrik har en MBA i Finansiell Ekonomi & Redovisning från Linköpings Universitet samt från Mannheims Universitet i Tyskland.

Fredrik Ydewall

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes