Johan Polixa

Kundansvarig, anställd sedan 2017

Johan Polixa tillträdde sin tjänst på Intervalor 2017 och kommer närmast från Atlant Fonder där han verkade som marknads-och försäljningschef. Dessförinnan jobbade Johan på Fidelity International i nästan åtta år i olika säljroller mot den nordiska fondmarknaden.

Johan har studerat civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Johan Polixa

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes