Josefine Lantz

Kundansvarig. Anställd sedan 2018

Josefine Lantz tillträdde sin tjänst på Intervalor i januari 2018 och kommer närmast från Morningstar Sweden där Josefine verkade som sales manager i bolaget under drygt 10 års tid. Tidigare har Josefine arbetat inom asset management i back office funktioner på Nordea Fonder.

Josefine har studerat Civilekonomprogrammet vid Stockholms universitet, med fokus på affärsutveckling.

Josefine Lantz

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes