Karin Parmenstam

Kundansvarig. Anställd sedan 2018.

Karin har mer än  20 års erfarenhet av kapitalmarknader med en bakgrund som förvaltare och affärsutvecklare. På Aragon fonder förvaltade hon en temafond och en småbolagsfond. Hos Nordea Investment Management ingick hon det svenska förvaltningsteamet. År 2004 medverkade Karin till att etablera HSBC Global Asset Managements nordiska erbjudandet med fokus på Emerging Market produkter. År 2010 blev hon chef för den nordiska verksamheten.

Karin har en Executive MBA från Handelshögskolan och är CEFA -diplomerad. Vidare är Karin magisterekonom från Stockholms universitet och har en kandidatexamen från Uppsala Universitet.

Karin Parmenstam

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes