Karin Dejemyr

Ekonomiansvarig. Anställd som konsult sedan 2011. 

Karin Dejemyr ansvarar för den löpande redovisningen. Karin började arbeta med ekonomi 1999 som konsult med ekonomichefsuppdrag på flera olika företag för Adcore AB. Karin har sedan 2001 en egen redovisnings-byrå och tar uppdrag som ekonomichef på små och medelstora företag. Karin har en examen från IHM i ekonomi och affärsmannaskap. 

Karin Dejemyr

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes